Het familiaal charter: de grondwet van de familie

Om diverse redenen heeft de familie er baat bij om in een familiaal charter duidelijke spelregels vast te leggen:

  • Spelregels laten toe te anticiperen op problemen en conflicten. Het is soms erg moeilijk om een juiste politiek uit te stippelen wanneer de familie met de neus op een prangend probleem geduwd wordt. Op dat ogenblik gaat het immers vaak niet meer over het probleem zelf, maar over de personen die tot het probleem of het conflict aanleiding hebben gegeven. Neem de tewerkstelling van familieleden in het familiebedrijf: het is veel gemakkelijker op een abstracte manier te discussiëren over voorwaarden tot intrede, dan het probleem aan te kaarten wanneer het concreet wordt doordat neef Jan of nicht An aan de deur klopt en om een job vraagt.
  • Het vastleggen van spelregels zorgt voor meer eenheid in de familie. Het proces waarbij de spelregels worden vastgesteld, bevordert de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden zoals communicatie, planning en conflictoplossing. Het vergroot ook het vertrouwen van de familie in zichzelf: men krijgt het gevoel dat men als familie samen iets belangrijks verwezenlijkt heeft.
  • Belangrijke onderwerpen die de relatie tussen de familie en het familiebedrijf raken, worden expliciet gemaakt. Soms ontstaat er in families onrust of conflict omdat de regels vaag of impliciet zijn of maar half uitgepraat worden. Het grote voordeel van het opstellen van spelregels is dat alles wat tot dan toe onder de oppervlakte bleef sudderen, plots uitgesproken en duidelijk wordt.
  • Ten slotte is de redactie van spelregels een belangrijke vormende activiteit voor de familie. Het verplicht haar grondig na te denken en van gedachten te wisselen over belangrijke onderwerpen die het familiebedrijf raken.