Uw raad van bestuur evalueren

Een raad van bestuur is voor een familiebedrijf maar interessant wanneer hij goed werkt. Daarom kan het nuttig zijn om de werking van de raad van bestuur op geregelde tijdstippen tegen het licht te houden.

Roots kan u helpen met de evaluatie van uw raad van bestuur, waarbij volgende domeinen aan bod komen:

 1. De samenstelling van de raad van bestuur
 2. De processen van de raad van bestuur:
  • organisatie raad van bestuur
  • informatiedoorstroming
  • werking raad van bestuur
  • onboarding
  • bijscholing bestuurders
 3. De dynamiek van de raad van bestuur
 4. De cultuur in de raad van bestuur
 5. De taken van de raad van bestuur
 6. Het voorzitterschap van de raad van bestuur
 7. De relatie met het management
 8. De relatie met de familiale aandeelhouders.

Roots gebruikt bij de evaluatie van de raad van bestuur volgende methode:

 1. Intake
 2. Circuleren vragenlijst met het oog op interviews
 3. Semi-gestructureerd interview met de leden van de raad van bestuur en in voorkomend geval met derden
 4. Debriefing en rapportering aan de voorzitter van de raad van bestuur en aan de ganse raad van bestuur
 5. Debriefing aan de individuele bestuurders.

De aanpak van Roots is hierbij pragmatisch en no-nonsense. In de rapportering en de debriefing worden vooral concrete aanbevelingen meegegeven.

Contacteer ons

Jozef Lievens
tel 0475 90 48 07
jozef.lievens@rootsadvocaten.be

Sofie Lerut
tel 0474 98 17 03
sofie.lerut@rootsadvocaten.be

Evelyne Terryn
tel 056 49 00 70
evelyne.terryn@rootsadvocaten.be