Roots-model

Familiebedrijven lijken soms complex en dikwijls zijn ze dat ook. Daarom zijn tools om familiebedrijven te analyseren erg belangrijk. Op die manier kunnen familiebedrijven beter geholpen worden.

Het Roots-model is zo’n tool. Het is het resultaat van ons jarenlange advieswerk voor familiebedrijven.

Voor Roots Advocaten is het familiebedrijf een geheel, dat bestaat uit drie elementen: het bedrijf, de individuen en de eigenaarsfamilie.

roots-model.png

Het is de bedoeling dat deze elementen elkaar versterken en niet afremmen. Dat laatste gebeurt wanneer een van de elementen de andere begint te domineren: dan bestaat immers het gevaar dat veel energie verloren gaat in conflicten en onnodige discussies.

Veel beter is het dat de drie elementen elkaar in evenwicht houden en positief op elkaar inwerken. Om dat te bereiken is een eerste vereiste dat de elementen op zichzelf goed functioneren:

  • Het bedrijf wordt professioneel gerund. Er is een heldere strategie nodig en het bedrijf moet beschikken over professionele operationele en managementsystemen en processen. Een professioneel familiebedrijf heeft ook een actieve raad van bestuur zoals voorgeschreven door de Code Buysse.
  • De individuen, die deel uitmaken van het bedrijf en de familie, hebben doelstellingen en ambities. Zij zoeken een eigen zingeving in hun leven.
  • De eigenaarsfamilie, die voor Roots Advocaten centraal staat, heeft de neuzen in dezelfde richting en houdt zich met de juiste zaken bezig. Zij heeft negen taken, waarover u hier meer leest.

Het volstaat evenwel niet dat de elementen op zichzelf goed functioneren. Hun werking moet op elkaar afgestemd of gealigneerd zijn zodat zij elkaar versterken. De Roots-aanpak is precies hierop gericht.