Privacy- en cookiebeleid

 • 1. Privacy- en cookiebeleid van Roots Advocaten

  Roots Advocaten is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (afgekort bvba), met als maatschappelijke zetel: Karmelietenlaan 4 bus 2, 8500 Kortrijk.

  RPR Gent, Afdeling Kortrijk
  KBO ondernemingsnummer 0678.782.244
  BTW BE 0678.782.244
  Tel.: +32 (56) 490 070
  e-mail: info@rootsadvocaten.be
  Website: www.rootsadvocaten.be

  Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe functies op de website die de verwerking van persoonsgegevens vergen. We raden u dan ook aan om dit privacy- en cookiebeleid regelmatig na te kijken. Het werd laatst gewijzigd op 20 maart 2019.

  Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website van Roots Advocaten. Roots Advocaten is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • 2. Voor welke doeleinden verwerkt Roots Advocaten uw persoonsgegevens?

  • 2.1. Om gevolg te geven aan uw verzoeken en om u op de hoogte te houden

   Roots Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u bv. vraagt om van onze activiteiten, events, opleidingen e.d.m. op de hoogte te worden gehouden. Hiervoor kunnen uw gegevens verwerkt worden zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw voorkeurstaal en het project of de regio waarin u interesse heeft. Deze gegevens worden naargelang het geval verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen dan wel op grond van het gerechtvaardigde belang van Roots Advocaten om u te informeren over zijn activiteiten.

   U kan zich steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing (zie ook punt 8).

  • 2.2. Om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen

   Als u telefonisch of per e-mail vragen stelt, zal Roots Advocaten uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden. Hiervoor kunnen uw gegevens verwerkt worden zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met Roots Advocaten en alle andere persoonsgegevens die u aan Roots Advocaten bezorgt die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden. Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van het gerechtvaardigde belang van Roots Advocaten om u te informeren over zijn activiteiten.

  • 2.3. Voor het technisch en functioneel management van de website

   Roots Advocaten verwerkt persoonsgegevens voor het technisch en functioneel management van de website rootsadvocaten.be, om de website te personaliseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is. Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek. Dit doen we bijvoorbeeld aan de hand van cookies. Deze gegevens worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van Roots Advocaten om haar website te verbeteren en te beschermen tegen onder meer cyberaanvallen.

 • 3. Hoe lang houdt Roots Advocaten uw gegevens bij?

  Roots advocaten houdt uw gegevens niet langer bij dan nodig voor het aanbieden en het uitvoeren van haar diensten en om u op de hoogte te houden van haar activiteiten. Uw gegevens worden in elk geval gewist:

  • op uw verzoek;
  • bij gewijzigde omstandigheden waardoor de activiteiten van Roots Advocaten niet langer relevant zijn voor u.
 • 4. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

  Roots advocaten doet een beroep op een verwerker om bepaalde verwerkingsactiviteiten uit te voeren, zoals het hosten van een website. Deze verwerker handelt enkel op basis van schriftelijke instructies van Roots Advocaten. Roots Advocaten heeft een schriftelijke overeenkomst met de verwerker en de verwerker garandeert via technische en organisatorische maatregelen de bescherming van uw rechten.

  Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.

 • 5. Cookies

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden geplaatst. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch juist verschijnt of dat een website-applicatie correct werkt. Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat via uw browserinstellingen doen. Hou er dan wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken als u cookies uitschakelt.

  Roots Advocaten gebruikt verschillende soorten cookies:

  • Functionele cookies: zij vergemakkelijken en personaliseren uw websitebezoek en uw gebruikservaring.
  • Analytische cookies (van derde partijen): zij verzamelen informatie om de inhoud van onze website te evalueren en te verbeteren (bv. Google Analytics cookies).

  Deze cookies verzamelen informatie over uw computer en uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek.

 • 6. Links naar andere websites en sociale media

  De website van Roots Advocaten kan referenties naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. Roots Advocaten is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via andere websites of sociale media. Evenmin is dit privacy- en cookiebeleid op die websites of sociale media van toepassing.

 • 7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

  Roots Advocaten streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen.

 • 8. Tot wie kan u zich richten om uw rechten uit te oefenen?

  U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door Roots Advocaten worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of om verwijdering van de persoonsgegevens te vragen of beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

  U heeft het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

  Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, heeft u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.

  De bovenstaande verzoeken kan u per e-mail richten aan info@rootsadvocaten.be of per post op het bovenstaande adres. Roots Advocaten kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit.

  Indien u verdere vragen of klachten over deze website of over dit privacy- en cookiebeleid heeft, kan u zich eveneens richten tot info@rootsadvocaten.be. U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. Dit is de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. De Commissie is per e-mail bereikbaar op commission@privacycommission.be.