De magische governance formule

09 december 2020

Familiebedrijven zijn vaak op zoek naar manieren om hun governance te verbeteren. Zij kunnen zich daarbij baseren op mijn magische governance formule*.

De magische governance formule luidt als volgt: Goede Governance = Transparantie x Communicatie x Structuren x Regels, of in het kort: GG = T x C x S x R.

Een woordje uitleg.

Vooreerst is goede governance gebaseerd op transparantie. Indien de familiale ondernemer niet transparant wil zijn naar zijn bestuurders toe, heeft een actieve raad van bestuur geen zin. Externe bestuurders kunnen slechts toegevoegde waarde bieden, wanneer zij de (strategische) bedoelingen van de familie kennen.

Communicatie sluit hierbij nauw aan. Raden van bestuur kunnen maar doeltreffend werken, wanneer zij beschikken over financiële informatie, strategische plannen en dergelijke meer. De communicatie moet bovendien volledig en tijdig zijn.

Structuren zijn de derde bouwsteen van goede governance. Daarbij dient men zich de juiste vragen te stellen in verband met de samenstelling van de raad van bestuur, de aanwezigheid van comités, de combinatie van de functie van CEO en voorzitter van de raad van bestuur en de aanwezigheid van familiale governance structuren (familieforums, familiale vergaderingen).

Ten slotte bestaat goede governance uit een aantal regels, waarover de familie het eens is. Deze regels kunnen betrekking hebben op uiteenlopende onderwerpen: mogelijke carrières in het familiebedrijf, de vergoeding van de operationele familieleden, de voorwaarden voor de opvolging,...

Aandacht voor de magische governance formule kan veel familiebedrijven op weg helpen om hun governance exponentieel te verbeteren.

Jozef Lievens

* geïnspireerd op de Duitse adviseur voor familiebedrijven Alexander Koeberle-Schmid