Governance: wat is de purpose van uw familiebedrijf?

01 februari 2021

Wat is de purpose van uw familiebedrijf? Menig familiaal ondernemer zal met de ogen knipperen wanneer hem deze vraag wordt gesteld.

Ondernemers zijn goed vertrouwd met de begrippen visie en missie van hun onderneming, maar minder met het concept purpose dat de jongste tijd nogal in de schijnwerpers staat. Maar wat betekent de purpose van een familiebedrijf?

De beste vertalingen in het Nederlands van purpose zijn: bedoeling, bestaansreden, doelstelling. Deze begrippen verwijzen volgens professor Herman Daems in zijn uitstekend boek “Geheimen van de bestuurskamer” naar de vragen: “waarvoor doet de onderneming het?” of “wat houdt ons in de onderneming bezig?”.

Populair vertaald komt dit alles volgens Daems neer op de vraag: “Waarvoor staan we in de ochtend op om naar ons werk te gaan?”

Het klassieke antwoord “om geld te verdienen” voldoet in deze tijden niet meer. Men zoekt een hoger ideaal. Daems verwoordt het als volgt: “Medewerkers willen vandaag liever in een bedrijf werken dat poogt een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij door zijn producten, door zijn zorg voor klanten, de manier waarop het zijn producten en diensten produceert en de manier waarop het omgaat met milieu en klimaat”.

De purpose omschrijft bijgevolg het hogere doel dat het familiebedrijf nastreeft. In familiebedrijven is de purpose dan ook een belangrijk onderdeel van de eigenaarsvisie.

De purpose van Solvay

Het beursgenoteerde familiebedrijf Solvay levert een mooie illustratie van wat zijn purpose is.

Bij het vastleggen van die purpose ging Solvay niet over één nacht ijs. Er werden 13000 vragenlijsten ingevuld door aandeelhouders en personeelsleden, er werden 288 workshops gehouden waaraan 3000 mensen deelnamen en er werden 75 uren individuele interviews georganiseerd.

Na deze uitvoerige consultatieronde werd de purpose van Solvay als volgt gedefinieerd: “Wij verbinden mensen, ideeën en elementen om de vooruitgang heruit te vinden”.

Verbinden is volgens de aandeelhouders van Solvay een cruciaal element in die zin dat zij sinds hun ontstaan wetenschappers met elkaar verbinden en zij ook elementen verbinden tot moleculen die producten worden. Net als haar oprichter Ernest Solvay gelooft Solvay er ook heilig in dat de wetenschap bron van vooruitgang is. De term “heruitvinden” verwijst dan weer naar het feit dat Solvay zichzelf al meer dan 150 jaar transformeert.

Wie weer wil weten over de purpose van Solvay en de manier waarop die purpose tot stand kwam kan hierover een handig boekje van het internet plukken.

Ook zin om de purpose van uw familiebedrijf vast te leggen?

Jozef Lievens