Lerende bedrijfsfamilies boven

03 december 2021

Het succes van bedrijfsfamilies wordt steeds meer bepaald door hun vermogen om nieuwe zaken aan te leren. Wat is hier de reden voor en hoe kunnen bedrijfsfamilies hun leervermogen optimaliseren?

Steeds meer wordt het succes van bedrijfsfamilies bepaald door hun vermogen om nieuwe zaken aan te leren.

De reden hiervoor is eenvoudig. Veel processen in het familiebedrijf zijn in wezen veranderingsprocessen. Men denke aan de opvolging, het creëren van een actieve raad van bestuur of het voor eerst werken met een niet-familiale CEO.

Deze veranderingsprocessen brengen met zich mee dat de bedrijfsfamilie zich nieuwe informatie moet eigen maken en verwerken. Het vergt een blijvende inspanning van de bedrijfsfamilie om een sterk leervermogen aan te kweken en in stand te houden. Kortom om een lerende familie te zijn.

Op de weg naar het ontwikkelen van een performant leervermogen liggen een aantal hinderpalen. Sommige ondernemers hebben een te rigide wereldbeeld dat verhindert dat nieuwe informatie een kans krijgt. Andere bedrijfsleiders zijn dan weer te autoritair om open te staan voor nieuwe informatie. In meer extreme gevallen verhindert een narcistische ingesteldheid het lerend vermogen. Ook een gebrekkige communicatie kan verhinderen dat nieuwe informatie in de familie circuleert.

Hoe kunnen bedrijfsfamilies hun leervermogen aanzwengelen?

Het kan helpen om als familie nieuwe informatie in teamverband aan te leren. Wanneer dit op die manier gebeurt, bezorgen de deelnemers elkaar een wederzijdse stimulans om nieuwe zaken aan te leren. Uiteraard kan het ook nuttig zijn om een beroep te doen op externe informatiebronnen zoals cursussen, workshops, boeken en externe adviseurs. Bovendien leren bedrijfsfamilies graag van elkaar. Peer learning is voor hen dan ook belangrijk.

Ten slotte kunnen de leden van de bedrijfsfamilies veel leren van elkaar. Dit zal het meest succes hebben wanneer in de bedrijfsfamilie een cultuur van feedback wordt gecreëerd. Door met elkaar in debat te gaan over de nieuwe informatie wordt het lerend vermogen van de bedrijfsfamilies gevoelig versterkt.

Jozef Lievens