Studiedag nieuw economisch recht

16 september 2019

Op de studiedag van 17 oktober 2019 komen een aantal recente wetten aan bod die voor ingrijpende wijzigingen zorgen voor ondernemingen. Het gaat om nieuwe bepalingen over misbruik van economische afhankelijkheid en onrechtmatige bedingen in contracten tussen ondernemingen. Ook het mededingingsrecht ondergaat grondige wijzigingen, onder meer in de vorm van hogere boetes. Tijdens deze namiddag worden de belangrijkste gevolgen voor ondernemingen in kaart gebracht. Evelyne Terryn treedt op als spreker.