Een sterk eigenaarsteam, troef voor het familiebedrijf

Jozef Lievens

De governance van een familiebedrijf wordt vaak voorgesteld aan de hand van de governance-driehoek met 3 pijlers: de eigenaars, de raad van bestuur en het management. De samenwerking tussen deze drie essentiële stakeholders bepaalt het succes van het familiebedrijf.

In de klassieke literatuur over governance van familiebedrijven wordt sterk gefocust op de raad van bestuur: hoe wordt hij samengesteld, wat is zijn functie, hoe wordt hij geëvalueerd? Ook over het management is er uitgebreide literatuur voorhanden. Maar het eigenaarsteam bleef tot dusver onderbelicht. Nochtans is een performant eigenaarsteam essentieel voor het succes van het familiebedrijf.

Hier verkrijgbaar.