Naar een familiedynastie

Gouden tips van en voor bedrijfsfamilies
Johan Lambrecht, D.Baum, Louis Cauffman, Jozef Lievens

Minder dan 30 procent van de familiebedrijven haalt de tweede generatie, slechts 10 procent van hen de derde generatie

De auteurs van dit basiswerk stellen dan ook dat familiebedrijven niet alleen meer aandacht moeten besteden aan alle aspecten van de planning van opvolging, maar evenzeer de overdracht moeten behandelen als een levenslang, aanhoudend proces

Dit lees- en werkboek legt dat volledige traject van de overdracht af, niet 'enkel' de laatste etappe.

Het boek sluit af met vele aanbevelingen, die de bedrijfsfamilie kunnen doen groeien tot een ware familiedynastie.

"Hoe slaagt de ene familie er wel in om het bedrijf naar volgende generaties te laten overgaan en de andere familie niet"? Dit boek is gegroeid uit een baanbrekend en diepgaand onderzoek bij meer dan veertig nationale en internationale bedrijfsfamilies. Ze geven een antwoord op bovenstaande vraag. Het merendeel van de bedrijfsfamilies droomt inderdaad van een voortzetting van het familiebedrijf door de volgende generatie. Het is dan ook enigszins verrassend dat minder dan 30 procent van de familiebedrijven naar de tweede generatie gaat en dat slechts 10 procent van hen de derde generatie haalt. Die vaststellingen maken van opvolging het populaire thema van familiebedrijven. Seminaries en publicaties behandelen steevast het onderwerp 'opvolging'. De aandacht wordt dan gevestigd op een tijdige planning van de opvolging, waarbij de financiële, fiscaal-juridische en emotionele kwesties door de familie worden uitgevlooid. Dit onderzoek heeft evenwel aangetoond dat planning een noodzakelijke, maar geen afdoende voorwaarde is voor een succesvolle overdracht van het familiebedrijf naar de volgende generaties.

Opvolging is te lang voorgesteld als een éénmalig gebeuren met planning als toverformule. Overdracht naar de volgende generaties moet daarentegen als een levenslang, aanhoudend proces worden beschouwd. We moeten als het ware stappen in een tijdmachine die ons voert naar alle hoeken van de bedrijfsfamilie en het familiebedrijf. Dit lees- en werkboek legt dat volledige traject van de overdracht af, niet 'enkel' de laatste etappe. Het boek sluit af met twee dozijn aanbevelingen, die de bedrijfsfamilie kunnen doen groeien tot een ware familiedynastie.