Met uw familiebedrijf naar de Champions League

Best practices voor families met een bedrijf
Jozef Lievens, Johan Lambrecht

Een familiebedrijf leiden is niet makkelijk. De uitdaging bestaat erin een evenwicht te vinden tussen het bedrijf en de familie, de aandeelhouders en de individuele familieleden. Wordt dit evenwicht niet bereikt, dan kan een familiebedrijf een hel zijn. Is dat wel het geval, dan zal het familiebedrijf meestal beter presteren dan een niet-familiebedrijf.

Na een diepgaande studie van deze problematiek komen de professoren Lievens en Lambrecht tot de conclusie dat er zes hefbomen zijn om de familie, het bedrijf, de aandeelhouders en de individuele familieleden op één lijn te krijgen en in de Champions League te geraken : de gedeelde eigenaarsvisie, governance van het bedrijf en van de familie, goede onderlinge relaties, strategie en professioneel management, planning van de opvolging en leiderschap. Deze hefbomen worden uitgebreid besproken door de auteurs, die hun jarenlange academische én praktische ervaring delen met de lezer.

Dit boek is bedoeld voor (toekomstige) eigenaars, bestuurders en managers van familiebedrijven – maar evenzeer voor al wie geïnteresseerd is in de economie. De familiebedrijven maken immers 84 % uit van alle ondernemingen en bekleden een centrale plaats in het Belgisch economisch weefsel.