Boeken

Een sterk eigenaarsteam, troef voor het familiebedrijf

Jozef Lievens

De governance van een familiebedrijf wordt vaak voorgesteld aan de hand van de governance-driehoek met 3 pijlers: de eigenaars, de raad van bestuur en het management. De samenwerking tussen deze drie essentiële stakeholders bepaalt het succes van het familiebedrijf.

In de klassieke literatuur over governance van familiebedrijven wordt sterk gefocust op de raad van bestuur: hoe wordt hij samengesteld, wat is zijn functie, hoe wordt hij geëvalueerd? Ook over het management is er uitgebreide literatuur voorhanden. Maar het eigenaarsteam bleef tot dusver onderbelicht. Nochtans is een performant eigenaarsteam essentieel voor het succes van het familiebedrijf.

Hier verkrijgbaar.

Betrokken eigenaars, sterke familiebedrijven

Gids voor geëngageerde ondernemers
Jozef Lievens

77% van de Belgische bedrijven met personeel is een familiebedrijf. Hun belang voor de economie valt dan ook niet te onderschatten. Duurzaam succes valt vaak terug te brengen op een verschillende factoren, die echter vaak terugkomen op dezelfde sleutel: het betrokken eigenaarschap. Dit boek verschaft inzicht in deze dynamiek en zet je op weg naar een succesvolle toekomst voor de volgende generaties. 

Hier verkrijgbaar

Opvolging in het familiebedrijf

De 5 essentiële vragen
Lievens, J. en Lambrecht, J.

In hun boek "Opvolging in het familiebedrijf: de vijf essentiële vragen" leggen Jozef Lievens en Johan Lambrecht de essentie van het opvolgingsproces bloot. Uit hun jarenlange ervaring blijkt immers dat opvolging neerkomt op het vinden van een antwoord op vijf vragen: waar gaat het familiebedrijf naartoe, wie wordt de nieuwe leider, wat wordt het toekomstig bestuursmodel, welke rol zal iedereen spelen en hoe wordt de eigendom overgedragen.